Rehabilitació de la Rectoria de Mosoll

La rectoria de Mosoll es situa dins el conjunt construit religiós, format per l’Església de Santa Maria de Mosoll i el propi edifici de la Rectoria o vivenda annexa a l’església, en el terme municipal de Das, a la Cerdanya de Girona. Al moment de l’encàrrec del projecte l’edifici de la Rectoria es trobava en un estat de deterior molt avançat, amb parets i part de sostres i coberta ensorrats, que alertaven de perill de ruïna imminent. Val a dir que l’Església de Santa Maria de Mosoll estava contemplada dins el Catàleg d’edificis a protegir establert pel Planejament, pel seu valor arquitectònic i paisatgístic. Per aquest motiu, resultava d’interès públic i social la preservació no només de l’Església, sinó també del seu entorn més immediat -la Rectoria-. Atesa aquesta circumstància la intervenció a la Rectoria per a recuperar l’antic habitatge es va focalitzar en posar en valor el conjunt edificat, respectant en tot moment la construcció original.

ARQUITECTA: Mireia Roset Magdaleno.
CLIENT: Privat.
ANY PROJECTE: 2004.
ANY CONSTRUCCIÓ: 2006.
CONSTRUCTOR: José Luis Díaz.
LOCALITZACIÓ: Mosoll, t.m. de Das (Cerdanya).

Rehabilitació de la Rectoria de Mosolladmin