Rehabilitació dels pallers de “Cal Jaumetó”

Originàriament els pallers de “Cal Jaumetó” eren part integrant d’una Unitat Tipològica en forma de L, composada per l’edifici principal amb la vivenda antiga, els propis pallers, l’hort i l’era. La finca matriu es va segregar donant lloc a dues parcel.les, una amb l’habitatge principal, un cobert i l’hort; l’altra, amb els pallers i l’era. En aquesta segona parcel.la, els pallers, van ésser objecte d’un projecte de rehabilitació per al canvi d’ús a habitatge, en un marc normatiu altament estricte, atesa la protecció del patrimoni edificat que disposava el Planejament Urbanístic, en què es van haver de mantenir els volums originals de l’edificació. Amb tot, i malgrat les restriccions normatives, s’ha aconseguit posar en valor l’essència de l’edificació tradicional sense renunciar a la modernitat i funcionalitat de l’arquitectura.

ARQUITECTA: Mireia Roset Magdaleno.
CLIENT: Privat.
ANY PROJECTE: 2014.
ANY CONSTRUCCIÓ: 2017.
CONSTRUCTOR: Construccions Casacrispí SL.
LOCALITZACIÓ: Ger (Cerdanya).

Rehabilitació dels pallers de "Cal Jaumetó"admin