Rehabilitació del “Mas Aravó” per a establiment de turisme rural

El conjunt edificat del Mas Aravó es situa al sòl no urbanitzable del municipi de Bolvir. És un mas de gran dimensió composat de diversos cossos edificats a l’entorn de l’espai lliure o era. És voluntat de la propietat recuperar el conjunt, no obstant, la gran dimensió del mateix ha obligat a plantejar-se la intervenció per fases. En aquesta primera fase es rehabilita bona part del badiu principal per allotjar-hi un establiment de turisme rural, modalitat masoveria, amb tres unitats d’allotjament, per a 14 places (5+5+4).

La rehabilitació posa en valor la construcció original, tant pel que fa a volum, composició estètica, i ús de materials tradicionals i nobles com ara els carreus de granet per a pilars, llindes, brancals i cantonades, la mamposteria amb rejuntat de ciment de color clar, els elements estructurals de coberta amb fusta, i el cobriment de pissarra.

ARQUITECTA: Mireia Roset Magdaleno.
CLIENT: Privat.
ANY PROJECTE: 2009.
ANY CONSTRUCCIÓ: 2010.
CONSTRUCTOR: Construccions Comas SL.
LOCALITZACIÓ: Bolvir (Cerdanya).

 

Rehabilitació del "Mas Aravó" per a establiment de turisme ruraladmin